4 tân linh mục DCCT dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Thái Hà

Thái Hà – Chúa Nhật, ngày 15.07.2018, vào lúc 10h00 tại nhà thờ Thái Hà, 4 tân linh mục Dòng Chúa Cứu Thế và một thầy Phó tế đã dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Nhà Dòng, thân nhân, ân nhân.

Cùng đồng tế với các tân linh có các cha thuộc cộng đoàn DCCT tại Thái Hà và một số cha thuộc các cộng đoàn khác. Hiện diện để hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn có quý thầy, thân nhân và cộng đoàn dân Chúa thường xuyên lui tới Thái Hà để tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

Tân linh mục Giuse Phạm Thanh Hân chủ sự thánh lễ và cha Giuse Nguyễn Văn Toản thuộc cộng đoàn DCCT Hà Nội chia sẻ Lời Chúa.

Thánh lễ tạ ơn của 4 tân linh mục cũng là thánh lễ Chúa Nhật thứ 3 trong tháng Bảy, Chúa Nhật mà các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới mừng lễ Chúa Cứu Thế, tước hiệu của Hội Dòng.

Trong số 4 tân linh mục, có 3 tân linh mục người Việt thuộc tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Pháp, 1 tân linh mục thuộc tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

4 tân linh mục gồm:

  1. Cha Giuse Phạm Thanh Hân, DCCT Pháp
  2. Cha Giuse Nguyễn Đức Hạnh, DCCT Pháp
  3. Cha Phanxicô A. Lê Thanh An, DCCT Pháp
  4. Cha Giuse Trần Văn Tài, DCCT Việt Nam

Cuối thánh lễ, cha Bề trên DCCT Hà Nội, Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã có lời chúc mừng đến các tân linh mục và thầy Phó tế. Cha Giuse Nguyễn Đức Hạnh đại diện quý tân linh mục và thầy Phó tế cám ơn quý cha, quý thầy và cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện để cùng dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các ngài.

4 tân linh mục và thầy phó tế dâng lễ tạ ơn tại Thái Hà
Cha Giuse Phạm Thanh Hân, thuộc cộng đoàn DCCT Pháp chủ sự thánh lễ tạ ơn.
Tân linh mục Giuse Trần Văn Hạnh, thuộc cộng đoàn DCCT Pháp cám ơn sau thánh lễ. Ngài là người đã tìm hiểu ơn gọi DCCT tại Thái Hà, Hà Nội

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.