Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục & tân khấn tại nhà thờ Thái Hà

Thánh lễ hành hương kính Đức Mẹ hôm nay, thứ Bảy, lúc 10 giờ 00, tân linh mục Vinhson Hoàng Thanh Tình, DCCT đã chủ sự thánh lễ tạ ơn.

Dâng thánh lễ tạ ơn cùng với tân linh mục Vinhson còn có 4 thầy, 2 thầy khấn trọn đời và 2 thầy tân khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Cha Bề trên Tu viện DCCT cho biết, tân linh mục Vinhsơn Hoàng Thanh Tình sinh năm 1982 tại Giáo xứ Xuân Dục, Bùi Chu. Trước khi tân linh mục vào Sài Gòn học các chương trình đào tạo của Dòng, ngài đã là Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội. Sau khi khấn lần đầu vào năm 2010, thầy Vinhson được nhà Dòng cho đi học tại Davao, Philipphines. Thầy chịu chức Phó tế tại Philipphines, sau đó được chịu chức linh mục vào ngày 01.07.2017 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Trong số 4 thầy tham dự thánh lễ tạ ơn hôm nay, có một thầy khấn trọn đời nay đã thuộc tỉnh DCCT Pháp và hai thầy tân khấn trước đây là Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, Hà Nộ.

Tân linh mục Vinhson và quý thầy dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay tại Thái Hà muốn nói lên lòng biết ơn quý cha quý thầy DCCT tại Hà Nội và quý vị ân nhân đã nâng đỡ ơn gọi cho các ngài khi các ngài bắt đầu tìm hiểu ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.