Thánh lễ tẫn liệm Bà cố Anna, thân mẫu Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, DCCT

Chiều ngày 15/9/2017 lúc 18g30 thánh lễ tẫn liệm bà cố Anna, thân mẫu Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, DCCT. Nghi thức tẫn liệm do Cha Giuse Hoàng Kim Toan, quản hạt Phú Nhuận chủ sự và thánh lễ đồng tế do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ Tịch HĐGM VN chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ còn có Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Cha Giám Tỉnh DCCT cùng đông đảo quý Cha quý Thầy Quý Souer và giáo dân tham dự.

Trong thánh lễ, Đức Cha Giuse chia sẻ tâm tình biết ơn về những đóng góp của cha Vinh Sơn trong công việc xây dựng trung tâm Thánh Mẫu La Vang, cùng những đóng góp to lớn trong thời gian cha Vinh Sơn làm giám tỉnh DCCT. Qua đó Đức cha mời gọi mọi người cùng cảm ơn va cầu nguyện cho bà cố Anna.

Cuối lễ, thay mặt gia đình cha Vinh Sơn đã cảm ơn những tình cảm quý báu mà Đức cha Giuse, Đức cha Micae cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân đã đến cầu nguyện cho bà cố Anna.

Nguồn: dcctvn.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.