Thánh Lễ An Táng Bà Cố Lucia, Thân Mẫu Cha Giuse Trần Hữu Hoan, Dcct Hà Nội

Sáng 15/06/2018 vào lúc 8g 30 Thánh lễ an táng Bà Cố Lucia là thân mẫu cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR tại Giáo Xứ Thổ Hoàng , Giáo Phận Buôn Mê Thuột. Cha Giuser chủ tế thánh lễ, cùng hiện diên trong thánh lễ an táng bà cố có cha giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Nguyên Ngọc Bích, cha Tổng Đại Diện Giaops Phân Buôn Mê Thuột cùng quý cha trong giáo phận, quý cha Dòng Cứu Thế… cùng quý Tu Sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em… quý đại diện anh chị em Công Giáo xa quê Miền Bắc và anh chị em Miền Nam.

NGUỒN: dcctvn.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.