Thánh lễ an táng ông cố Laurenso, thân phụ Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Văn Linh

Thánh lễ an táng ông cố Laurenso Nguyễn Xuân Hòa tại Giáo Xứ Thanh Hải, GP Phan Thiết lúc 8h ngày 8 tháng 7 năm 2017.

Hiện diện trong thánh lễ an táng có:

Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hồng, nguyên TGM Huế,

Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh,

Đức cha Giuse Nguyễn Văn Thiên, GM Giáo Phận Hải Phòng.

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp GM Vinh,

Đức cha Giuse Nguyễn Năng phó Chủ tịch HĐGMVN. Trong thánh lễ, ngài đã thay lời Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phân ưu tới tang quyến.

Đức cha Toma Nguyễn Văm Trâm, Giám Quản Tông Toà Gp Phan Thiết,

Đức cha Laurensô Chu Văn Minh, Phụ tá TGP Hà Nội,

Đức cha Châu Ngọc Tri Giám, Mục GP Lạng Sơn.

Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Gp Bà Rịa,

Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc. Ngài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ.

Cùng đồng tế với quý Đức cha, có các linh mục thuộc các Giáo Phận Thanh Hoá và TGP Huế cũng như các linh mục của GP Phan Thiết, GP Bà Rịa, Linh Mục Dòng cùng… Có sự hiện diện của quý Soeurs của nhiều Hội Dòng…

Cuối Thánh Lễ Đức Tổng GM Nguyễn Chí Linh thay mặt tang quyến cảm ơn HĐGMVN, quý Đức cha, quý cha, và các giáo phận cùng mọi thành phần dân Chúa diện diện trong tang lễ cũng như đã gửi lời phân ưu.

Trong tiểu sử của ông cố Laurensô ghi: “Với 111 năm được làm người và làm con Thiên Chúa, ông cố Laurenso luôn tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa và sự hướng dẫn dạy bảo ân cần của Giáo Hội. Dù sống trong hoàn cảnh nào, ông cố Laurenso vẫn luôn trung thành theo Chúa và phục vụ Hội Thánh. Kết thúc đời người, gia tài ông cố để lại cho hậu thế chính là con cái cháu chắt. Cho đến nay, ông cố có 10 người con, 21 người cháu, 32 đứa chắt và 4 chút. Đặc biệt, ông cố đã dâng cho Chúa người con trai trưởng tốt nhất để phục vụ Hội Thánh là Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh.”

Hình ảnh và thông tin: facebook Khanh Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.