Thánh lễ an táng thầy Gioankim Trần Văn Thà, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Thầy GIOA-KIM (Boniface) TRẦN VĂN THÀ, C.Ss.R.

Sinh ngày: 17.09.1930 tại Thừa Thiên (Huế).

Khấn Lần đầu: 19.03.1953

Khấn Trọn đời: 19.03.1959

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 40, Thứ Bảy, ngày 09 tháng 06 năm 2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, sau 88 năm làm con Chúa trên dương thế, 65 năm sống lời khấn Dòng và đã trọn đời sống trong Dòng.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 10.06.2018 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Ba, ngày 12.06.2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

–  Sau Thánh lễ, thi hài Thầy Gioa-kim sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

 Xin cầu nguyện cho Thầy Gioa-kim (Boniface) Trần Văn Thà, C.Ss.R.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.