Thánh lễ truyền chức cho 20 tân Linh mục tại Seoul, Nam Hàn

Seoul, Hàn Quốc – Đức Hồng Y Andrew Yeom Soo-jung đã chủ tế thánh lễ phong chức linh mục cho 20 ứng viên tại nhà thờ Chính Tòa Myeongdong hôm thứ 6 ngày 5 tháng 2 vừa qua.

Vì những giới hạn của.dịch bệnh Covid-19, chỉ có các ông bà cố và các linh mục chánh xứ nơi quê hương các ứng viên tham dự Thánh lễ. Ngoài ra cũng có các giám mục phụ tá và một số cha khác đồng tế.

Thánh lễ truyền chức này đánh dấu một mùa xuân ơn gọi mà Giáo Hội Nam Hàn đang trải qua.

Tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn lao này, Đức Hồng Y Yeom trong bài giảng đã nói rằng ngài muốn tiếp tục cổ võ và khuyến khích các bạn trẻ quảng đại đáp lại ơn gọi Thiên triệu.

Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn đặc biệt tới các phụ huynh của các tân chức, vì lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh đã hết lòng trợ giúp những người con của mình trong bước đường ơn gọi phục vụ Hội Thánh.

Trong số 20 tân linh mục, có một vị thuộc về Hội Truyền giáo Quốc Tế Seul, một hội dòng truyền giáo được thiết lập bởi Tổng giáo phận năm 2005 để gửi các nhà thừa sai đi đến Châu Mỹ La tinh.

Hai vị khác đã được đào luyện tại chủng viện Chúa Cứu Thế, một chủng viện mới được thiết lập tại thủ đô Nam Hàn năm 2014 bởi phong trào Con đường Tân Dự Tòng. Một trong hai vị này đến từ Roma. Đó là cha Fabiano Rebeggiani, ngài năm nay 39 tuổi và trải qua giai đoạn huấn luyện tại Seoul. Tân chức Don Fabiano cho biết ngài cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao là được phục vụ trong tư cách linh mục cho Hội Thánh của Chúa tại Hàn Quốc. Ông bà cố của ngài đã từ Roma đến Hàn Quốc để tham dự nghi thức truyền chức của con trai mình. Họ chân thành cám ơn Giáo hội Hàn Quốc và Đức Hồng Y Andrea Yeom vì đã quảng đại giúp đỡ con trai họ trong suốt những năm tháng được đào tạo tại Hàn Quốc.

Tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả dành cho giáo Hội nơi đây, chúng ta cũng cầu nguyện thêm cho các tân chức được mạnh mẽ can trường trong bước đường phục Chúa và tha nhân.

Duc Trung Vu, CSsR