Thánh lễ truyền chức linh mục cho tu sĩ Ryan Holovlasky C.Ss.R tại Dundalk

(Ireland) Vào hôm Chúa Nhật, ngày mùng 5 tháng 9 vừa qua, Thầy phó tế Ryan Holovlasky C.Ss.R đã được Đức Tổng Giám mục Eamon Martin truyền chức linh mục tại Tu viện Thánh Giuse tại Dundalk. Đây là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời và mục vụ của Cha Ryan. Đó cũng là một ngày vui lớn đối với Dòng Chúa Cứu Thế Ireland và toàn thể gia đình Dòng Chúa Cứu Thế ở khắp nơi. Cha Ryan là vị tân chức được truyền chức đầu tiên sau mười năm tại Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Ireland. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho Cha Ryan khi ngài bắt đầu sứ vụ linh mục của mình tại Tu viện Thánh Giuse.

Những hình ảnh trên cho thấy Cha Ryan với Đức Tổng Giám mục Eamon Martin, Cha Ryan với Cha Dan Baragry, Giám tỉnh và Cha Ryan với Thầy Paschal Doherty C.Ss.R, Cha Noel Kehoe C.Ss.R., Bề trên tu viện, Đức Tổng giám mục Eamon Martin, and Cha Dan Baragry C.Ss.R., Giám tỉnh Tỉnh dòng Dublin

Để biết thêm thông tin về linh đạo của Dòng Chúa Cứu Thế tại Ireland, hãy liên hệ với Giám đốc Ơn gọi của chúng tôi, Cha Brian Nolan CSsR tại vocations@cssr.ie

Claire Carmichael
Duc Trung Vu, CSsR (theo Scalanews)