Thánh Lễ Bế Mạc Khóa Thăng tiến hôn nhân gia đình 721 Tại Giáo xứ Thái Hà – Hà Nội

Thái hà: 10 giờ 00 ngày 21.01.2108. Thánh Lễ Bế Mạc Khóa Thăng tiến hôn nhân gia đình 721 Tại Giáo xứ Thái Hà, Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình VN (CTTTHNGĐ) đã mở khoá học cơ bản số 721, từ ngày 19 đến 21.01.2018, tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Tham dự có khoảng khoá có khoảng 70 người, là những cặp vợ chồng và các anh chị em đi học riêng lẻ.

Chương trình với mục đích chia sẻ kinh nghiệm về đời sông gia đình, học hỏi kinh Thánh để thăng tiến về hôn nhân gia đình, đạo đức bản thân: cũng gọi là tăng thêm liên hệ giữa mình với Chúa, tức là cảm nghiệm, rung động thâm sâu sự hiện hữu của Chúa như Vua, như Cha, và như Bạn trong đời sống.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên DCCT hà nội chủ tế và cha Phaolo Nguyễn Luận, tổng liên nguyền việt nam giảng lễ, cùng có các cha đồng tế, Cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, phó tổng liên nguyền việt nam, Cha Augustino Lưu Ngọc Cẩn giám nguyền trưởng nội dung việt nam, Cha Antôn Đoàn Minh Hải, tổng giám nguyền phát diệm, Cha Augustinô Nguyễn Đại Vũ, tổng linh nguyền huế, Cha Vinhsơn Vũ Lý Bằng.

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đã được  thành lập năm 1986, tháng 9, do Cha Phêro Chu Quang Minh, Sáng Lập bằng cách áp dụng phương pháp cảm nghiệm vào lãnh vực tâm lý đạo đức gia đình tại Wichita, tiểu bang Kansas.

 Năm 1987, cùng với văn phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ, khóa thứ I được mở tại Orange County, kết qủa tốt đẹp và cha Giám Đốc Đỗ Thanh Hà đã công nhận là một sinh họat chính thức của Cộng Đồng.

Năm 1991, vào tháng 12, khóa 15 là khóa đầu tiên của Bắc California.

Năm 1994, ngày 28 tháng 10 Đức Thánh Cha Giaon Phaolo II đã ban phép lành và ký vào huy hiệu của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.

Huy Jos

Truyền Thông Thái Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.