Thánh lễ tuyên khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế ở Kenya

Vào lễ vọng lễ Chúa Cứu Thế, ngày 16 tháng 7 năm 2022, sáu thầy tập sinh đến từ Kenya đã thực hiện nghi thức tuyên khấn lần đầu tại tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nairobi, Kenya, trước sự hiện diện của các tu sĩ trong Dòng, các linh mục, tu sĩ nam nữ, gia đình và bạn hữu của các thầy. Đây là một sự kiện đầy màu sắc và ý nghĩa với những điệu múa và bài ca tiếng hát truyền thống của Châu Phi.

Cha Paul Pazhangattu, C.Ss.R., Bề trên Sứ vụ Kenya, đã nhận lời khấn dòng của các thầy tân khấn. Cùng với đồng tế với ngài, có sự hiện diện của Cha Noel Sottima, C.Ss.R., Điều phối viên của Miền Dòng Châu Phi-Madagascar, và Cha Sandeep Menezes, C.Ss.R. đến từ Bangalore, Ấn Độ, và cộng thêm ba tập sinh đến từ Ghana đã mang đến một màu sắc quốc tế cho toàn bộ buổi lễ.

Với các tu sĩ mới khấn dòng, Dòng Chúa Cứu Thế tại Kenya có 12 linh mục, 8 thầy khấn tạm (đang học Thần học), 4 tập sinh, 15 tiền tập sinh (đang học Triết học) và 9 ứng viên (đang trong Năm Định hướng). Các tập sinh khóa tiếp theo sẽ thực hiện chương trình tập viện tại nhà tập chung của miền dòng ở Merrivale, Nam Phi. Các thầy sẽ tham gia cùng với những các tập sinh đến từ Zimbabwe.

Chúng tôi cảm ơn những lời cầu nguyện và những lời chúc tốt đẹp đã nhận được từ cha Bề trên Tổng quyền, các cha Tổng cố vấn, Bề trên Giám tỉnh cùng với các cố vấn của ngài từ Ấn Độ và cũng như miền Dòng Châu Phi- Madagascar trong dịp mừng vui này.

Linh mục Paul Pazhangattu, C.Ss.R.

Bề trên sứ vụ tại Kenya