Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và vĩnh viễn trong DCCT

Thái Hà (01.07.2016) – Sáng nay, lúc 8 giờ 30, tại nhà thờ DCCT trên đường Kỳ Đồng, Sài Gòn, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam đã chủ sự thánh lễ và nhận lời khấn lần của 14 Tập Sinh và lời khấn vĩnh viễn của 9 Thầy.

Trong số 14 Tập Sinh khấn lần đầu có hai Tập Sinh là người dân tộc thiểu số trên vùng Tây Nguyên.

Thánh lễ có đông đảo quý cha trong DCCT, cũng như quý cha, quý nam nữ tu sĩ từ các hội dòng, tu hội khác về tham dự, cách riêng là thân nhân, ân nhân của các Tập Sinh và các Thầy tuyên khấn.

Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Giám học Học Viện Anphongsô – Học viện đào tạo linh mục của Tỉnh DCCT là người chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ.

Được biết, 14 Tập Sinh vừa trải qua một năm Tập Viện tại cộng đoàn DCCT Huế. 9 Thầy tuyên khấn vĩnh viễn đã trải qua chương trình triết học và ít nhất 2 năm thần học.

Trong số 9 Thầy khấn vĩnh viễn có thầy Giuse Vũ Văn Được lớn tuổi nhất, 52 tuổi. Thầy Giuse Được quê thuộc Giáo phận Phát Diệm.

01-07-2016-Le-Khan-Dong-CSsR-1

01-07-2016-Le-Khan-Dong-CSsR-14

01-07-2016-Le-Khan-Dong-CSsR-19

01-07-2016-Le-Khan-Dong-CSsR-13
Các thầy tân khấn nhận Hiến Pháp của Dòng từ cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích
01-07-2016-Le-Khan-Dong-CSsR-17
Các thầy đọc lời tuyên khấn trọn đời

01-07-2016-Le-Khan-Dong-CSsR-6

Thầy Giuse Nguyễn Văn Được ký vào sổ khấn
Thầy Giuse Vũ Văn Được ký vào sổ khấn

01-07-2016-Le-Khan-Dong-CSsR-24

Truyền Thông Thái Hà

Ảnh từ: tinhdongchuacuuthe.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.