Thánh lễ tuyên khấn trọn của 10 chị em tỉnh dòng Thánh Phaolô thành Chartres Hà Nội

Lúc 16 giờ 00 phút thứ Sáu ngày 15 tháng 05 năm 2020 tại Nhà Nguyện Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Thành Chertres Hà Nội 37 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Cộng đoàn chị em thuộc Tỉnh Dòng Hà Nội cùng thân nhân, ân nhân và bạn bè 10 chị em tuyên khấn trọn đã hiệp dâng Thánh lễ.

Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự Thánh lễ, cùng đồng tế có Đức Cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh, quý cha thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Tên tại Hà Nội, quý cha trong Giáo Hạt Chính tòa Hà Nội.

Hiệp thông trong Thánh lễ còn có các sơ trong Tỉnh Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội và bà con thân nhân của quý sơ tuyên khấn trong thánh lễ.

Trước khi kết thúc thánh lễ, sơ Saint Jean de Marie Trần Thị Anh, Giám Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Thành Chertres Hà Nội thay mặt chị em trong Tỉnh Dòng cám ơn Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh cùng các cha, các nam nữ tu sĩ đã hiệp dâng Thánh lễ.

Sơ Bề trên Tỉnh Dòng cám ơn Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã gởi lời chúc mừng và cám ơn các ông bà cố cùng thân nhân, ân nhân và bà con bạn bè của 10 chị em trong Dòng tuyên khấn trọn hôm nay.

Nguồn: Facbook Mãn Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.