Thánh lễ tuyên khấn trong Dòng Nữ Vương Truyền Giáo tại Thái Hà

Thái Hà ( 11.08.2018 ) vào lúc 10 giờ 00, thứ Bảy, 11.08 vừa qua, tại nhà thờ Thái Hà đã diễn ra thánh lễ tuyên khấn trong Dòng Nữ Vương Truyền Giáo.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên bề trên tu viện DCCT Hà Nội chủ tế. Đồng tế và hiệp dâng trong thánh lễ còn có một số quý cha trong Tổng Giáo phận Hà Nội, ông bà cố, các vị ân nhân của các khấn sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự.

Thánh lễ hôm nay Dòng Nữ Vương Truyền Giáo đã có 5 nữ sinh khấn lần đầu, 5 người tuyên khấn hai năm và 4 người tuyên khấn ba năm.

Đây là ngày vui, ngày trọng đại của Dòng Nữ Vương Truyền Giáo. Nguyện xin Chúa gìn giữ và tuân đổ hồng ân trên các sơ.

Truyền Thông Thái Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.