Thông báo của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ về việc sử dụng bản dịch Kinh Thánh, Phụng Vụ

Thái Hà (10.9.2015) – Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ cho phép sử dụng bản dịch Kinh Thánh trên tinh thần ‘đóng góp tự nguyện’

Theo đó, sau hơn năm tháng đề nghị buộc đóng góp, nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ cho phép mọi người sử dụng bản dịch Kinh Thánh, Giờ Kinh Phụng Vụ trên tinh thần đóng góp tự nguyện.

Nhóm cho biết lý do, “để tất cả mọi người, đặc biệt những người có khó khăn về tài chánh có thể tiếp cận với các bản dịch Kinh Thánh hay Phụng Vụ của chúng tôi”. 
————————————————–

Nhóm Phiên Dịch
CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ
58/1 Phạm Ngọc Thạch, F.6, Q.3
Tp. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tel : (84.8) 3820 3514
Fax : (84.8) 3820 5541
E-mail : pascaltinh2011@gmail.com

THÔNG BÁO

v/v trở lại cách đóng góp tự nguyện

Sau hơn năm tháng xin đóng góp như một điều kiện để có thể đọc hay nghe các bản dịch Kinh Thánh hay Phụng Vụ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, đã đến lúc chúng tôi phải nhìn lại cách làm và có những điều chỉnh cần thiết.

Trước hết chúng tôi chân thành cám ơn những ai đã thông cảm với khó khăn tài chánh của chúng tôi và đã giúp chúng tôi bằng cách đóng góp cụ thể. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng các phần mềm của chúng tôi như trong thời gian qua, không những chỉ có thể đọc (hay nghe) nhưng còn có thể lưu lại (hay tải xuống).

Nhưng để tất cả mọi người, đặc biệt những người có khó khăn về tài chánh có thể tiếp cận với các bản dịch Kinh Thánh hay Phụng Vụ của chúng tôi. Kể từ nay quý vị sẽ không buộc phải đóng góp, nhưng vẫn có thể đọc hay nghe các bản văn Kinh Thánh hay Phụng Vụ của chúng tôi.

Giải pháp này sẽ gây hậu quả bất lợi cho chúng tôi về mặt tài chánh vào lúc vẫn còn đó những khó khăn của chúng tôi, nhưng chúng tôi tin rằng sẽ có những người hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi và sẵn sàng giúp đỡ cách này hay cách khác.

Nguyện xin Thiên Chúa trả công cho tất cả những ai yêu mến và góp phần phục vụ Lời.

Sài Gòn, ngày 05 tháng 09 năm 2015
Kính,

Tm. NPD CGKPV

Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm,
Trưởng ban Điều hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.