THÔNG BÁO CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI – Về một số lưu ý trong Phụng vụ ở thời điểm đại dịch COVID-19

Thưa Anh Chị Em,

Như chúng ta đã biết, dịch bệnh viêm phổi cấp (COVID-19) đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trước tình hình này, dựa vào hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội xin gửi đến Anh Chị Em một số lưu ý sau đây:

1- Chúng ta tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa thương xót nhân loại, xin Chúa đẩy lui đại dịch, chữa lành bệnh tật và ban cho thế giới được bình an. Các giáo xứ, giáo họ, chủng viện và các cộng đoàn tu sĩ tiếp tục chầu Thánh Thể để xin ơn chữa lành.

2- Trong thời điểm này, tạm ngưng các lớp giáo lý và các sinh hoạt thiếu nhi.

3- Để tránh nguy cơ lây lan của dịch bệnh, các Cha có thể giải tội tập thể cho các tín hữu vào các buổi tĩnh tâm trong Mùa Chay. Xin lưu ý:

* Giải tội tập thể có nghĩa là cử hành nghi thức sám hối cộng đồng và xá giải chung.

* Người lãnh nhận Bí tích Hòa giải tập thể không những phải được chuẩn bị đầy đủ, mà còn phải quyết tâm là sẽ đi xưng tội riêng vào thời gian thích hợp, về các tội trọng mà hiện tại họ không thể xưng thú.

* Người nào được tha các tội trọng nhờ một ơn xá giải chung thì vẫn phải đi xưng tội riêng sớm nhất có thể, trước khi lãnh nhận ơn xá tội chung một lần khác.

* Không giải tội chung ngay trước Thánh lễ, vì sẽ có những người không chủ ý nhận ơn xá giải và thiếu những điều kiện cần thiết như xét mình, ăn năn tội và quyết tâm chừa cải.

* Khi cử hành Bí tích Giải tội tập thể, các Cha sử dụng nghi thức đính kèm thông báo này.

4- Theo nghi thức Phụng vụ của Giáo Hội, Thứ Sáu Tuần Thánh chúng ta vẫn cử hành nghi thức hôn chân Chúa Giêsu. Năm nay, thay vì hôn chân Chúa, xin chỉ cúi đầu cung kính thờ lạy.

5- Các cuộc rước trong Tam nhật Vượt Qua, nên tổ chức ngắn gọn để tránh nguy cơ lây dịch bệnh.

Tháng Ba dương lịch là tháng kính Thánh Giuse, chúng ta cùng nài xin Thánh Cả cầu bầu cùng Chúa cho nhân loại thoát khỏi dịch bệnh. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse, Quan Thày Tổng Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho Anh Chị Em.

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

+Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội
…………………………………………….
NGHI THỨC GIẢI TỘI TẬP THỂ

(Bản văn của Ủy ban Phụng tự – trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam)

 TẢI VỀ BẢN PDF

1. Mở đầu (Ordo Paenitentiae60)

Bài hát: khi mọi người tề tựu đông đảo, cộng đoàn hát một bài ca mở đầu nói lên tâm tình sám hối;

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Mọi người: Amen

Chủ sự: Nguyện xin ân sủng, lượng từ bi và phúc bình an của Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, ở cùng anh chị em.

Mọi người: Và ở cùng cha.

Kế đó chủ sự nói vắn tắt mấy lời về buổi cử hành sám hối, sau đó ngài mời gọi cầu nguyện và đọc lời nguyện:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Đấng kêu mời chúng ta trở về, ban cho chúng ta ơn sám hối thật sự và hữu hiệu.

(thinh lặng giây lát)

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhậm lời chúng con cầu khẩn, và tha thứ các tội lỗi chúng con thú nhận cùng Chúa, để chúng con được Chúa thương ban ơn tha thứ và bình an. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

2. Phụng vụ Lời Chúa

Bài đọc I (Is 55,6-9) hoặc một bài khác phù hợp;

Đáp ca (TV 50,3-4,5-6a, 12-13,14.17):

X. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.

Đ.Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhận hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa xin mở môi con, để miệng con loan truyền lời ca khen.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

Bài đọc II (Rm 6,2-4.12-14) – hoặc một bài khác phù hợp;

Câu xướng trước Phúc Âm (Ed 33,11:

Chúa phán: “Ta lấy mạng sống Ta mà thề – Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống”.

Tin Mừng (Lc 24,46-48) – hoặc một bài khác phù hợp;

Bài giảng: Sau bài giảng hay chính bài giảng nhắc cho mọi người những điều kiện phải giữ: ăn năn thống hối các tội lỗi mình, dốc lòng chừa, quyết tâm thay đổi đời sống, bồi thường thiệt hại gây ra cho người khác đồng thời có ý định trong một thời gian sớm bao nhiêu có thể khi có dịp, xưng từng tội trọng mà hiện giờ không thể xưng như vậy được. Hơn nữa nên giao vài việc đền tội mà mọi người phải làm và mỗi người tùy ý có thể thêm một ít việc khác.

Giảng xong ngài mời gọi mọi người sám hối rồi ban Bí tích Giải tội tập thể theo công thức sau:

3. Cáo mình chung (Ordo Paenitentiae 54&61) (mọi người quỳ)

CS: Anh chị em thân mến, bây giờ chúng ta hãy quỳ gối xuống và cùng nhau thú tội mình trước tôn nhan Thiên Chúa:

CĐ: Kinh Tôi Thú Nhận….

Các lời cầu như sau (hay có thể thay bằng một bài thánh ca thống hối).

CS mời gọi: Chúng ta có Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta, làm vị trạng sư công chính trước Tòa Chúa Cha, vậy chúng ta hãy khiêm tốn nài xin Chúa Kitô tha tội cho chúng ta và tẩy rửa chúng ta sạch mọi gian tà:

X. Chúa đã đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó và chữa lành những người nghèo khổ trong tâm hồn.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ, vì bà đã yêu mến nhiều.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đến không để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã không khước từ tiếp xúc với những người thu thuế và tội lỗi.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã vác chiên lạc trên vai mà đem về đàn.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã không kết án người phụ nữ ngoại tình, nhưng cho về bằng an.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã kêu gọi Giakêu ăn năn hối cải và sống đời sống mới.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã hứa Thiên Đàng cho người trộm lành ăn năn hối cải.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

(hoặc hát một bài xứng hợp như ghi trong Ordo Paenitentiae 54)

Kinh Lạy Cha (luôn luôn phải đọc) – Chủ sự mời gọi đọc Kinh Lạy Cha:

Giờ đây, chúng ta cùng nhau dâng lên chúa Cha lời Kinh mà chính Chúa Giêsu truyền dạy, để xin Người tha tội cho chúng ta:

Mọi người: Lạy Cha chúng con ở trên trời………

4- Nghi thức giải tội tâp thể (Ordo Paenitentiae 62)

– Chủ sự giơ tay trên những người lãnh Bí tích Giải tội và đọc công thức tha tội sau đây (nhớ rằng: Công thức tha tội chung này có tính cách trọng thể hơn công thức tha tội riêng):

  • Thiên Chúa là Cha, không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ ăn năn trở lại và được sống. Chúa đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai Con Chúa đến thế gian, để nhờ Người mà thế gian được cứu độ. Xin Chúa tỏ lòng từ bi và ban bình an cho anh chị em.

+ Mọi người:Amen.

  • Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để thánh hoá chúng ta. Người đã ban Thánh Thần xuống trên các Tông đồ để các ngài lãnh nhận quyền tha tội, xin Người dùng tác vụ của chúng tôi mà cứu anh chị em khỏi mọi sự dữ và ban cho anh chị em được đầy Chúa Thánh Thần.

+ Mọi người: Amen.

  • Chúa Thánh Thần, Đấng phù trợ đã được trao ban cho chúng ta để tha thứ tội lỗi, và trong Người chúng ta được đền cùng Chúa Cha. Xin Người thanh tẩy và dùng ánh sáng chiếu soi tâm hồn anh chị em, để anh chị em tuyên xưng quyền năng của Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm và đưa vào nơi sáng láng tuyệt vời.

+ Mọi người: Amen.

– Linh mục chủ sự đọc công thức tha tội:

THIÊN CHÚA LÀ CHA HAY THƯƠNG XÓT, ĐÃ NHỜ SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CỦA CON CHÚA MÀ GIAO HOÀ THẾ GIAN VỚI CHÚA VÀ BAN THÁNH THẦN ĐỂ THA TỘI. XIN THIÊN CHÚA DÙNG TÁC VỤ CỦA HỘI THÁNH MÀ BAN CHO ANH CHỊ EM ƠN THA THỨ VÀ BÌNH AN. VẬY TÔI (CHA) THA TỘI CHO ANH CHỊ EM NHÂN DANH CHA + VÀ CON VÀ THÁNH THẦN.

+ Mọi người: Amen.

5- Lời ca tụng và kết thúc (Ordo Paenitentiae 63):

CS: Xin Chúa hướng dẫn lòng trí anh chị em theo đường lối yêu thương của Người và đổ đầy anh chị em bằng sự kiên nhẫn như Đức Kitô

+ Mọi người: Amen

CS: Xin Chúa ban cho anh chị em sức mạnh để bước vào cuộc sống mới và làm đẹp lòng Người trong mọi sự

+ Mọi người: Amen

CS: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha + và Con và Thánh Thần, ban phép lành cho anh chị em

+ Mọi người: Amen

– Tuyên bố giải tán

Chủ sự: Chúa đã giải thoát anh chị em khỏi tội lỗi, chúc anh chị em đi bình an

+ Mọi người: Tạ ơn Chúa

Bài hát chúc tụng hay tạ ơn xứng hợp (ví dụ bài Magnificat…)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.