Khai giảng lớp giáo lý dự tòng (13/7/2016)

Thái Hà (03.07.2016) – Lúc 19 giờ 30, thứ Tư, ngày 13/7/2016, tại tầng 3, khu nhà giáo lý Giáo xứ Thái Hà sẽ khai giảng lớp Giáo lý dự dòng. Quý vị nào muốn tìm hiểu đức tin Công giáo xin đến ghi danh theo học.

new-piktochart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.