THÔNG BÁO: Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót và Thánh lễ Tạ Ơn

Thái Hà (01.11.201) – Thông báo của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội về Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót và Thánh lễ Tạ Ơn.

—————————————————-

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót

Và Thánh Lễ Tạ Ơn

(12 & 13/11/2016)

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương xót

sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

lúc 9:00 giờ sáng, thứ Bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016

do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội chủ sự.

Thánh Lễ Tạ Ơn

sẽ được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện

vào lúc 10:00 giờ sáng, Chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016

do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội chủ sự.

Kính mời tất cả quý cha và anh chị em đến hiệp thông Thánh Lễ

để cảm tạ Chúa cùng phó thác Hội Thánh và cả thế giới cho lòng thương xót Chúa.

 

Kính báo

Văn phòng TTGM Hà Nội

“Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân lành, lòng thương xót của Người

tồn tại đến muôn đời.” (TV 136:1)

 

Nguồn: WTGPHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.