Thông báo: Truyền chức Phó tế cho Tổng Giáo phận Hà Nội

TGP_HN_copyTÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

                      40 phố Nhà Chung – Hà Nội

 

Ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Truyền Chức Phó Tế

 

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội xin trân trọng thông báo:

Các ứng sinh có tên sau đây sẽ được dự định truyền chức Phó Tế vào Lễ Truyền Tin Chúa Nhập Thể, ngày 25/03/2015, cho Tổng Giáo Phận Hà Nội:

1. Thầy Phaolô Ngô Văn Bắc, sinh ngày 21/10/1966,  quê xứ Phúc Lâm, con ông Giuse Ngô Quốc Huy và bà Maria Nguyễn Thị Vấn.

2. Thầy Phêrô Trần Quang Diệu, sinh ngày 01/09/1981, quê họ Đinh Đồng – xứ An Phú, con ông Phêrô Trần Văn Sỹ và bà Anna Đinh Thị Phượng.

3. Thầy Giuse Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 03/10/1981, quê xứ Phú Đa, con ông Phêrô Nguyễn Văn Lực và bà Anna Tạ Thị Chi.

4. Thầy Giuse Nguyễn Cường Khang, sinh ngày 04/09/1979, quê xứ Tân Độ, con ông Phanxicô Nguyễn Văn Phước và bà Luxia Vũ Thị Thơ.

5. Thầy Giuse Tạ Ngọc Nghiệp, sinh ngày 05/04/1976, quê xứ Sở Hạ, con ông Phanxicô Tạ Ngọc Thu và bà Têrêsa Hà Thị Chi.

6. Thầy Phanxicô Nguyễn Văn Soái, sinh ngày 21/09/1972, quê xứ Tiêu Thượng, con ông Giuse Nguyễn Văn Thống và bà Anna Nguyễn Thị Chuấn.

7. Thầy Giuse Nguyễn Khắc Trường, sinh ngày 30/08/1976, quê họ Minh Thụy – xứ Từ Châu, con ông Giuse Nguyễn Khắc Thưởng và bà Têrêxa Nguyễn Thị Dung.

8. Thầy Antôn Trần Văn Mạnh (Tu đoàn tông đồ Truyền Tin), sinh ngày 15/02/1966, quê xứ Xuân Bảng, con ông Phaolô Trần Văn Kĩa + và bà Maria Mai Thị Duẫn +

9. Thầy Giuse Mai Xuân Tự (Tu đoàn tông đồ Truyền Tin), sinh ngày 01/07/1965, quê xứ Xuân Bảng, con ông Giuse Mai Văn Xuy và bà Rosa Trần Thị Thẹ +.

Ai biết thầy nào có ngăn trở gì trong việc chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Hạn chót để trình là ngày 23 tháng 03. Xin chân thành cám ơn.

Kính báo,

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.