Thông báo về Lễ truyền chức Linh mục và Phó tế tại Tổng Giáo phận Hà Nội 2016

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40  Phố Nhà Chung – Hà Nội

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

Truyền Chức Phó Tế Và Linh Mục

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Các ứng viên có tên sau đây dự định được lãnh nhận bí tích truyền chức Phó Tế và Linh Mục cho Tổng Giáo Phận Hà Nội vào thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh, 9:00 giờ sáng, ngày 30/3/2016 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội:

Ứng viên chức thánh Phó Tế

1.     Giuse Đỗ Văn Đức – sinh: 18/1/1983. – con ông Đa Minh Đỗ Trung Hòa và bà Maria Ngô Thị Miên – xứ Quần Cống, (Bùi Chu), Nam Định.

2.     Phêrô Nguyễn Văn Khích – sinh: 15/11/1979 – con ông Giuse Nguyễn Văn Thuân và bà Anna Nguyễn Thị Khuôn –xứ Mang Sơn, Hà Nam.

3.     Giuse Đào Trọng Thành – sinh : 25/12/1983 – con ông Giuse Đào Trọng Thưởng và bà Maria Phạm Thị Hồng – xứ Hàng Bột, Hà Nội.

4.     Vicentê Phạm Văn Thắng – sinh: 23/11/1978 – con ông Giuse Phạm Quang Khấn và bà  Maria Trần Thị Dung – họ Bảo Long trong, xứ Bảo Long, Nam Định.

5.     Gioan Nguyễn Văn Toàn – sinh : 20/3/1982 – con ông Antôn Nguyễn Văn Thăng và bà Maria Nguyễn Thị Thiểm – xứ Bình Cách, Nam Định.

6.     Đa minh Nguyễn Văn Tuân – sinh 7/7/1975 – con ông Phêrô Nguyễn Trường Ninh và bà Anna Lại Thị Dư – xứ Hoàng Nguyên, Hà Nội.

7.     Phêrô Tạ Văn Tuân – sinh : 28/8/1984 – con ông Giuse Tạ Văn Đoàn và bà Maria Nguyễn Thị Chiến – xứ Phú Đa, Hà Nam.

8.     Giuse Nguyễn Văn Tuấn – sinh: 7/11/1982 – con ông Giuse Nguyễn Văn Tùy và bà Maria Nguyễn Thị Lập – xứ Lường Xá, Hà Nội.

Ứng viên chức thánh Linh Mục

1.     Phó tế Đaminh Trần Văn Đà – sinh: 15/1/1982 – con ông Đa Minh Trần Ngọc Am (+) và bà Maria Đỗ Thị Len – họ Thất Sự, xứ Phú Nhai, (Bùi Chu), Nam Định.

2.     Phó tế Phêrô Nguyễn Văn Huy – sinh: 29/4/1981 – con ông Tôma Nguyễn Văn Thiệu và Têrêxa Nguyễn Thị Uông – xứ Từ Châu, Thanh Oai, Hà Nội.

3.      Phó tế Giuse Nguyễn Văn Hinh – sinh: 3/6/1981 – con ông Antôn Nguyễn Văn Nạp và bà Maria Phạm Thị Liễu – họ Vạn Lương, xứ Bút Đông, Duy Tiên, Hà Nam.

4.      Phó tế Antôn Trần Văn Phú – sinh: 11/8/1983 – con ông Giuse Trần Quốc Oai và bà Anna Vũ Thị Thực – xứ Lường Xá, Phú Xuyên, Hà Nội.

5.      Phó tế Giuse Kiều Văn Tụ – sinh: 8/12/1982 – con ông Phêrô Kiều Văn Lãnh và bà Maria Vũ Thị Hiển – xứ Trại Mới, Mỹ Lộc, Nam Định.

6.      Phó tế Antôn Trần Văn Mạnh (Tu Đoàn Truyền Tin) – sinh: 15/2/1966 – con ông Phaolô Trần Văn Kĩa (+) và bà Maria Mai Thị Duẩn (+) quê xứ Xuân Bảng, Vụ Bản, Nam Định.

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh và ai biết thầy nào có ngăn trở trong việc chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Hạn chót để trình là Chúa Nhật Lễ Lá 20 tháng 3.

Xin chân thành cám ơn.

Kính báo,

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Đt. Tòa TGM Hà Nội: 04 3825 4424; ttgmhn@gmail.com

NB: Xin quý cha đọc thông báo vào 3 Chúa Nhật liên tiếp: 28/2; 06/3; 13/3.

ng_vin_chc_Ph_t

ng_vin_chc_LM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.