Thông báo: Việc lãnh nhận Ơn toàn xá trong Năm Đời Sống Thánh Hiến

THÔNG BÁO

v/v: BAN ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

(từ 30/11/2014 đến 02/02/2016)

1. Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Năm Đời sống thánh hiến bắt đầu từ Chúa Nhật I mùa Vọng ngày 30/11/2014 đến ngày 02/02/2016 để những người đang sống đời thánh hiến đào sâu căn cước ơn gọi, củng cố đặc sủng của mỗi hội dòng để nỗ lực làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay. Đây cũng là năm để toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho những người đang sống đời thánh hiến và cho ơn gọi tu sĩ.

2. Trong Năm Đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tu sĩ và các tín hữu với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha). “Ân xá là việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa khỏi những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù những tội đó đã được tha thứ… là thừa tác viên của Ơn cứu chuộc, Hội Thánh có thẩm quyền phân phát và chia sẻ kho tàng công phúc của Chúa Kitô và các Thánh. Ân xá có thể là từng phần hay toàn phần tùy theo mức độ giải thoát từng phần hay trọn vẹn” (Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo # 1471). Ân xá có thể nhường cho các linh hồn trong luyện ngục. Ơn toàn xá, là ân xá toàn phần được Đức Thánh Cha ban như sau:

Tại tất cả các giáo phận, trong những ngày của giáo phận dành cho đời sống thánh hiến và trong các buổi cử hành của giáo phận được đề ra cho Năm Đời sống thánh hiến, mỗi khi các tu sĩ và tín hữu kính viếng nhà thờ chính tòa hoặc một nơi thánh khác được chỉ định với sự đồng thuận của vị Bản quyền địa phương, hay trong một thánh đường tu viện hay nguyện đường của một đan viện chiêm niệm, đọc Phụng vụ các giờ kinh công khai hoặc dành một khoảng thời gian thích hợp để suy niệm, và kết thúc với kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và sốt sắng cầu khẩn Đức Mẹ.

3. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội những nhà thờ sau đây được ấn định để các tu sĩ và các tín hữu có thể kính viếng và làm việc đạo đức ngõ hầu lĩnh ơn toàn xá:

a. Tại giáo hạt Chính Tòa

– Nhà thờ Chính Tòa

– Nhà thờ Đức Mẹ (Ste. Marie, 37 phố Hai Bà Trưng)

– Nhà thờ Thái Hà

b. Tại giáo hạt Phú Xuyên

– Nhà thờ Bái Vàng

– Nhà thờ Phú Mỹ

c. Tại giáo hạt Thanh Oai

– Nhà thờ Thạch Bích

– Nhà thờ Sơn Miêng

d. Tại giáo hạt Phủ Lý

– Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện

– Nhà thờ Khoan Vỹ

e. Tại giáo hạt Nam Định

– Nhà thờ Nam Định

– Nhà thờ Vĩnh Trị

4. Tại Tổng Giáo Phận, những ngày sau đây được dành cho đời sống thánh hiến:

– Ngày khai mạc (13-12-2014)

-Lễ Thánh Gia Thất (28/12/2014 và 27/12/2015)

– Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (02/02/2015)

– Lễ Truyền Tin Chúa nhập thể (25/3/2015)

– Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày thế giới cầu cho ơn gọi (26/4/2015)

– Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/9/2015)

– Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01/10)

– Các Chúa Nhật đầu tháng.

– Ngày bế mạc (02/02/2016)

5. Các thành viên các hội dòng đời sống thánh hiến vì bệnh tật hoặc vì lý do hệ trọng không thể viếng thăm các nơi thánh, cũng có thể được hưởng ơn toàn xá, nếu có lòng xa tránh tội lỗi và có ý hướng sớm thực thi các điều kiện thường lệ, kính viếng trong tinh thần với ước muốn sâu xa và dâng bệnh tật và những cơ cực của cuộc sống mình cho Thiên Chúa, nhờ Mẹ Maria, và thêm những kinh nguyện như nói trên.

Ước gì Năm Đời sống thánh hiến trở nên thời gian ân sủng cho các hội dòng và cho toàn thể Tổng Giáo Phận chúng ta.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

+Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Tổng Giám Mục Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.