Thông kê Giáo hội Công giáo Việt Nam

Số người Công giáo trên tổng số dân ở Việt Nam năm 2018 là 6.709.307/96.662.596 tại thời điểm 31.12.2018, nên đạt tỉ lệ 6,94% dân số.

Hiện nay, dân số Việt Nam sau tổng kiểm tra dân số 01.04.2019 là 97.533.750.

Phần những người phục vụ:

Linh mục: 5818 cha

– Lm Triều: 4227 cha

– Lm Dòng: 1591 cha

– Tân lm từ đầu năm đến tháng 6. 2019: 210 cha

– Lm qua đời từ đầu năm đến tháng 6.2019: 158 cha

Chủng sinh: 4676 thầy

– 2508 thầy đang học triết, thần

– 225 thầy thực tập mục vụ, chuẩn bị tiến chức\

– 1943 chú dự bị chủng sinh

Dòng tu

Tổng số Dòng tu tại Việt Nam: 283, riêng tại Sài Gòn có 218 Dòng tu đặt trụ sở chính.

Số tu sĩ: 27338 tụ sĩ

– Dòng theo công pháp giáo hoàng:

– 2904 nam tu sĩ

– 7566 nữ tu sĩ

– Dòng địa phận:

– 1294 nam tu sĩ

– 15574 nữ tu sĩ

Giáo lý viên: 64671 anh chị em

Lm. An Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.