Thông tin về các thánh lễ tại Thái Hà trong những ngày tới

Thái Hà (3012.2015) – Truyền thông Thái Hà gửi tới quý vị và các bạn, cách riêng những ai thường xuyên tham dự các giờ hành hương và thánh lễ tại nhà thờ Thái Hà một số thông tin thay đổi về giờ hành hương và thánh lễ trong những ngày tới.

Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.