Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

Thái Hà – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?” Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom.”  Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời.”

Suy Niệm:

Ai là người anh em nhỏ nhất? Thật thú vị khi Chúa Giêsu đặc biệt chỉ ra người được coi là nhỏ nhất, trái ngược với một tuyên bố chung chung bao gồm tất cả mọi người. Tại sao Chúa Giêsu không nói, bất kể anh em làm gì với người khác? Điều này sẽ bao gồm tất cả những người chúng ta phục vụ. Nhưng thay vào đó, Chúa Giêsu chỉ vào người anh em nhỏ nhất. Có lẽ điều này nên được nhìn thấy, đặc biệt, là người tội lỗi nhất, yếu đuối nhất, bệnh nặng nhất, mất năng lực, đói khát và vô gia cư, và tất cả những người có nhu cầu rõ rệt trong cuộc sống này.

Phần đẹp nhất và cảm động nhất về tuyên bố này là Chúa Giêsu đồng nhất chính mình với người có nhu cầu, người nhỏ nhất của tất cả mọi người. Bằng cách phục vụ những người có nhu cầu đặc biệt, chúng ta đang phục vụ Chúa Giêsu. Nhưng đối với Chúa Giêsu, có thể nói rằng Ngài phải kết hợp mật thiết với những người này. Và bằng cách cho thấy một mối liên hệ mật thiết như vậy với họ, Chúa Giêsu cho thấy phẩm giá vô hạn của họ trong tư cách một con người.

Đây là một điểm quan trọng để nắm bắt! Trên thực tế, đây đã là một chủ đề trung tâm trong những lời giáo huấn của Thánh John Paul II, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, và đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Phanxico. Một lời mời gọi chú tâm vào phẩm giá và giá trị của con người phải là thông điệp chính mà chúng ta lấy từ đoạn văn này.

Hôm nay chúng ta suy ngẫm về phẩm giá của mỗi người. Hãy cố gắng gợi nhớ bất cứ ai mà chúng ta không nhìn họ với sự tôn trọng hoàn toàn. Ai là người chúng ta nhìn xuống và đảo mắt nhìn? Chúng ta đánh giá hay coi thường ai? Chính trong con người này, hơn bất kỳ ai khác, Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta. Ngài chờ đợi để gặp chúng ta và để chúng ta yêu Ngài trong con người yếu đuối và tội lỗi. Hãy suy ngẫm về phẩm giá của họ. Hãy xác định người phù hợp với mô tả này nhất trong cuộc sống của bạn và cam kết yêu thương và phục vụ họ. Vì trong họ, chúng ta sẽ yêu mến và phục vụ Chúa chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con hiểu và tin rằng Chúa đang hiện diện một cách vô hình trong những người yếu đuối nhất, nghèo nhất và tội lỗi ở giữa chúng con. Xin giúp chúng con siêng năng tìm kiếm Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ, đặc biệt là những người cần giúp đỡ nhất. Như chúng con tìm thấy Chúa, Chúng con có thể yêu bạn và phục vụ bạn bằng cả trái tim tôi. Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Ngài.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.