Thứ 6 Tuần Thánh: Hàng Ngàn Người Đi Đường Thánh Giá Trọng Thể Và Suy Tôn Thánh Giá Tại Nhà Thờ Thái Hà

Thái Hà – (30/03/2018) Buổi tưởng niệm bắt đầu lúc 19 giờ với nghi thức Đàng thánh giá từ nhà thờ, sau đó tiến ra Công Viên 1-6, hay Thái Hà gọi là Công Viên Đức Bà và trở về lại sân nhà thờ lúc 20 giờ.

Chủ sự việc Đi Đàng Thánh Giá Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên chánh xứ Thái Hà.

Nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa bắt đầu từ 20  giờ 00 với phần phụng vụ Lời Chúa qua bài Thương Khó, sau đó là suy tôn Thánh Giá và cuối cùng là Rước Lễ.

Đã thành một thông lệ, hàng năm, vào thứ 6 Tuần Thánh, kỷ niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô – Đấng công chính bị đem đi đóng đinh và bị treo trên thập tự giá vì tội lỗi loài người.

“Con đường Chúa đã đi qua” là con đường khổ đau và chấp nhận với một tình yêu thương lớn lao vì hạnh phúc của nhân loại. Xin Chúa luôn đồng hành với những ai đã nguyện bước theo chân người trên con đường Thập giá.

Tuyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.