Thứ Ba Lễ Các Thánh Nam Nữ_Lễ Trọng: Phúc cho ai đói khát điều công chính

Thái Hà (01.11.2022) – Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở,vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. (Mt 5,1-12a)

Tám mối phúc mà Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay là những con đường để nên thánh. Mỗi mối phúc thực là một thách đố lớn trong đời sống con người. Như mối phúc thứ tư diễn tả những người đói và khát sự công chính sẽ được no thỏa. Ngày nay, nhiều người dường như không còn quan tâm đến sự đói khát này nữa vì họ có nhiều mối bận tâm khác thực tế hơn như tiền của, danh vọng, thú vui,… Đói khát sự công chính dường như dã bị quên lãng. Nếu con người không còn ý thức về cơn đói ấy thì họ sẽ bị chết về mặt thiêng liêng. Vì người công chính là người khao khát chính Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con hay tìm cách để no thỏa những nhu cầu trần thế. Xin Ngài giúp chúng con ý thức nhu cầu thiêng liêng nhiều hơn, để chúng con không phải hối tiếc vì chúng con đã không khao khát Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.