Thứ Ba Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lễ Trọng: Bỏ mình vác thập giá

Thái Hà (24.11.2020) – Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. (Lc 9,23-26)

Trong buổi đi đàng Thánh Giá với Giới Trẻ Thế Giới tại bãi biển Copacabân, Brasil, ngày 26.07.2013, Đức Thánh cha Phanxicô nói: “Không ai có thể tiếp cận và chạm vào thánh giá Chúa Giêsu mà không để lại một cái gì đó của chính họ dưới chân Thánh Giá, và không mang lấy một cái gì đó của Thánh Giá Chúa Giêsu vào cuộc sống riếng của mình”.

Để làm môn đệ Đức Giêsu, chúng ta đã biết điều kiện cần thiết là “phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày”. “Thập giá mình” tượng trưng cho những trách nhiệm, những gian nan, khốn khó trong cuộc sống của mỗi con người. Chẳng ai tránh khỏi được những điều đó. Vì thế, để gánh vác được “thập giá mình”, chúng ta cần từ bỏ cái tôi ích kỷ và hèn yếu của mình.

Thật vậy, khi xưa, để làm chứng cho Đức Giêsu, các thánh tử đạo Việt Nam đã sẵn sàng chịu mọi đau khổ, nhục hình, thậm chí cả hy sinh mạng sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm ơn đức tin cho chúng con để chúng con luôn sẵn sàng làm chứng cho Chúa theo mẫu gương của các thánh tử đạo. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…