Thứ Ba Lễ Đức Mẹ Lộ Đức: Hư danh

Thái Hà (11.02.2020) –  Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê. (Mc 8,14-21)

Trong thánh lễ cử hành tại nhà nguyện thánh Mácta, ngày 05/11/2018, Đức Thánh cha Phanxicô nhắc nhở mọi người rằng: “Ham thích hư danh và tự hào cho rằng mình trổi vượt hơn người khác sẽ phá hủy cộng đoàn”.

Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ phải đề phòng men Pharisêu và Hêrôđê. Thứ men ấy chính là những chiều hướng xấu nơi con người như ích kỷ, hám danh, thích nổi bật, tự coi mình là công chính hơn người khác… Thứ men ấy sẽ phá hủy tình liên đới, yêu thương, chia sẻ giữa con người với nhau. Khi đạt được thành công, chúng ta hãy mang lấy tâm tình khiêm tốn, và tất cả mọi sự đều là ân ban của Thiên Chúa, chứ không phải tự sức chúng ta. Chúng ta chỉ là những đầy tớ vô duyên, bất tài, và chỉ làm những việc bổn phận mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn chữa lành những căn bệnh trong tâm hồn, kẻo chúng con phải xa lìa Chúa và làm rạn nứt mối tương quan với anh chị em. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.