Thứ Ba Lễ Kính Cung Hiến Thánh Đường Latêrađô: Đền Thờ mới

Thái Hà (09.11.2021) – Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. (Ga 2,13-22)

Mảnh đất thuộc gia tộc Latêrađô giàu có, nơi mà người cuối cùng trong gia đình ngày bị giết hại, thì sau đó là nơi mọc lên ngôi thánh đường vĩ đại. Đây chính là thánh đường đầu tiên của Giáo hội, thánh đường Lateranô, là mẹ của mọi thánh đường, mà Giáo hội mừng kính ngày cung hiến hôm nay.

Bước vào đền thờ Giêrusalem, Đức Giêsu xua đuổi những ngườ bán chiên, bồ câu và kẻ đổi tiền. Người muốn tẩy sạch mọi ô uế của Nơi Thánh. Đồng thời qua hành động này, Ngừi mặc khải cho những người Do Thái biết về đền thờ đích thực. Đền thờ đó là chính Người, Đấng Phục Sinh từ cõi chết sau ba ngày.

Vì đã trở nên “thân thể Đức Kitô”, mỗi con người chúng ta cũng là “đền thờ của Thiên Chúa”, là nơi Thiên Chúa ngự vào. Vì vậy, cả thân xác và tâm hồn chúng ta cần luôn được tôn trọng, giữ gìn và thanh luyện, hầu xứng đáng là nơi Chúa ngự.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết xây dựng đền thờ tâm hồn nơi chính mình qua việc siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…