Thứ Ba Lễ Kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”

Thái Hà (22.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêdarê Philípphê, và hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Con Người là ai”. Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai”. Simôn Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simôn con ông Gioan, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”. (Mt 16,13-19)

Trải dài chặng đường theo Chúa, được ở cùng và chứng kiến các việc làm, lời nói của Chúa Giêsu, hôm nay, Phêrô đúc kết một xác tín: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đây là lời tuyên xưng được chính Thiên Chúa mặc khải cho ông, cũng như cho Giáo Hội nhận biết được trọn vẹn căn tính và sứ vụ của Chúa Giêsu. Nhờ thế, chúng ta thấy được rằng: chính khi Phêrô tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ nơi Thầy Giêsu, cũng là lúc ông được củng cố và vững bước hơn trên hành trình theo Chúa.

Trong đời sống hằng ngày, tại gia đình, nơi làm việc, trường học hay khu vực công cộng… mỗi người chúng ta đã tuyên xưng đức tin của mình thế nào? Tôi có làm dấu thánh giá trước và sau khi ăn ở nơi công cộng không? Tôi đã sẵn sàng nói về Chua cho người khác chưa? Hay tôi đã sống hết mình với ơn gọi Kitô hữu qua cử chỉ yêu thương người xung quanh chưa?… Bởi như lời của thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn đức tin và lòng nhiệt thành xuống trên chúng con, để từng ngày sống, chúng con biết làm sáng danh Chúa, qua việc chu toàn tốt các việc bổn phận và sống chan hòa, vui vẻ với mọi người xung quanh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.