Thứ Ba Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria: Niềm tín thác vào lời hứa

Thái Hà (08.09.2020) – Này đây, Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. (Mt 1,18-23)

Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy: Chỉ đức tin mới có thể giúp con người gắn bó với những đường lối nhiệm màu của Thiên Chúa toàn năng. Đức tin giúp lý trí con người chấp nhận một cách dễ dàng, không chút do dự những điều phải tin, dù là cao cả và kỳ diệu, vượt quá trật tự và cách thức của các sự việc. (x. GLHTCG, 273-274)

Khi phải đối diện với thử thách lớn lao, nhiều khi vượt ra khỏi luật tự nhiên và lên trên trí hiểu con người, như “Trinh nữ sẽ thụ thai”, người con bà cưu mang “là Con Thiên Chúa”, Đức Maria và thánh Giuse vẫn âm thầm vâng phục và thi hành. Chính nhờ niềm tin tưởng, cậy trong mãnh liệt vào lời hứa của Chúa, cả hai đã hoàn thành được ý muốn của Thiên Chúa và được cùng người hưởng phúc nơi quê Trời vĩnh củu. Chúng ra thì sao? Chúng ta có còn tin tưởng và hy vọng vào lời Người đã hứa không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đến giải thoát chúng con khỏi quyền lực của sự chết. Xin Chúa thương gia tăng niềm tin và lòng trông cậy, để chúng con không phải lìa xa Chúa đời đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…