Thứ Ba Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá: Tình yêu Thiên Chúa

Thái Hà (14.09.2021) – “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. (Ga 3,13-17)

Có một người kia cứ phàn nàn trách Chúa vì đã gửi đến cho mình một thập giá quá nặng… Chúa bèn đưa một người đó đến một cửa hàng có các thập giá đủ cỡ để người đó lựa chọn. Thế là anh ta đi thử hết cây thập giá này đến cây thập giá khác. Cuối cùng, anh đã tìm được cây thập giá mà anh cho là ưng ý nhất. Anh mang đến  và Chúa mỉm cười nói với anh: “Ta rất vui mừng vì con đã chấp nhận cây thập giá. Đây cũng chính là cây thập giá mà con đã vác vào và dựng ở tường cửa hàng”.

Suy tôn Thánh Giá Chúa, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta được đi vào Mầu Nhiệm Tình Yêu của Chúa. Trong Mầu Nhiệm ấy, cuộc sống của chúng ta không còn bị đè bẹp dưới sức nặng của những đau khổ nữa, nhưng luôn mang lấy một ý nghĩa: Đó là ý nghĩa của Tình Yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết kết hợp đau khổ của mình với thập giá của Chúa, ngõ hầu cuộc đời chúng con trở nên có ý nghĩa hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…