Thứ Ba Lễ Kính Thánh Giacôbê Tông Đồ: Phục vụ

Thái Hà (25.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mt 20,20-28)

Theo lẽ tự nhiên, ai cũng mong bản thân được thành đạt, hạnh phúc, thảnh thơi, sống cuộc đời phú quý. Vì thế, con người thường có xu hướng kiếm tìm cho mình một địa vị thật cao sang, một chức vụ thật quan trọng.

Đức Giêsu cho rằng, một người cao trọng phải là người biết phục vụ anh em, làm đầy tớ anh em. Như vậy, giá trị của mỗi người giờ đây không còn nằm ở quyền lực, vị thế, mà hệ tại ở tinh thần phục vụ, hy sinh.

Là một trong những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu, thánh Giacôbê cũng đôi lần yếu đuối và lỗi lầm. Nhưng nhờ ơn Chúa, thánh thần đã nhiệt thành phục vụ và sẵn sàng “uống chén đắng” khi ngài phải chịu chết dưới lưỡi gươm, theo lệnh của vua Hêrôđê Agrippa (Cv 12,2).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con hôm nay biết cộng tác với ơn Chúa để thánh hóa bản thân và phục vụ tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…