Thứ Ba Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ: Nhận ra Chúa nhờ lòng mến

Thái Hà (27.12.2016) – Ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến liền chạy ra mộ. Bấy giờ người môn đệ kia cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,2-8)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Ca dao Việt Nam có câu: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo; mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua!”

Vì yêu mến Đức Giêsu, cô Maria Macdala đã đến viếng xác Người từ tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần. Cũng vì yêu mến Đức Giêsu, thánh Gioan đã chạy ra mộ và nhận ra Người đã sống lại. Thánh Gioan có một tình yêu đặc biệt đối với Đức Giêsu.

Nhờ tình yêu này, thánh nhân nhận ra Người đã sống lại nơi mộ trống, cũng như nhận ra Người trên bờ biển vắng trong khi các môn đệ khác thì không (xc. Ga 21,4). Chính tình yêu đã giúp thánh nhân đi vào tương quan thân tình với Chúa. Nhờ đó, thánh nhân có một trực giác nhạy bén về Người.

Cuối cùng, nhờ tình yêu đặc biệt với Đức Giêsu, thánh nhân đã viết sách Tin Mừng với những ý tưởng vao vời về Người.

“Ai yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các lệnh truyền của Chúa”; “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta” (Thánh Gioan tông đồ)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con bừng cháy lửa yêu mến Ngài như Thánh Gioan Tông đồ khi xưa, và xin giúp chúng con biết lắng nghe và tuân giữ lời Ngài đã dạy trong Tin Mừng của thánh nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.