Thứ Ba Lễ Kính Thánh Luca: Ta sai các con như chiên ở giữa bày sói

Thái Hà (18.10.2022) – Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:

 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! ” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” (Lc 10,1-9)

Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môbn đệ đi thực tập truyền giáo để trình bày cho chúng ta về tinh thần và sứ mạng của Người trong công tác truyền giáo, cũng như tính cấp thiết của việc truyền giáo. Thánh Luca đã phục vụ Lời của Chúa qua các tác phẩm của ngài là sách Tin Mừng và sách Công vụ Tông đồ. Còn chúng ta hôm nay được mời gọi phục vụ Lời của Chúa bằng chính đời sống chứng tá nơi nghề nghiệp của mình. Đời sống ấy là gì nếu không phải là luôn nói lời yêu thương, chân thành và khoan dung, dám chấp nhận những đau khổ, thiệt thòi để Lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn ta. Như thánh Phaolô nói: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là nguồn tình yêu, xin khơi dậy trong lòng chúng con ngọn lửa yêu thương, để qua đó, chúng con biết sống tình yêu thương, để qua đó, chúng con biết sống tình yêu của Chúa trong tâm hồn chúng con giữa xã hội hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.