Thứ Ba Lễ Kính Thánh Matthia Tông Đồ: Yêu như Thầy

Thái Hà (14.05.2024) – Đây là điều răn của Thầy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. (Ga 15,9-17)

Trong sứ điệp gởi tới đại hội giới trẻ quốc tế tại Medjugorje, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “phước thuốc đích thực cho những vết thương của nhân loại là lối sống dựa trên tình yêu thương huynh đệ, vốn phát xuất từ chính tình yêu của Thiên Chúa”.

Hạnh phúc lớn nhất của con người là yêu và được yêu. Đức Giêsu truyền cho các môn đệ phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu họ. Tình yêu có sức mạnh chữa lành mọi tổn thương trong tâm hồn và kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Làm mọi việc với một tình yêu chân thành cũng là con đường giúp ta nên thánh.

Thánh Matthia chúng ta mừng kính hôm nay cũng là người đã sống hết lòng với lệnh truyền yêu thương của Chúa. Ngài đã mang Kitô giáo đến miền Capphađôxia rồi bị đóng đinh vào thập giá ở Colergis. Tình yêu chính là động lực để thánh nhân can đảm dấn thân trong công cuộc loan báo Tin Mừng và chịu chết vì Đức Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mở rộng con tim để yêu mến mọi người như chính Chúa đã yêu con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…