Thứ Ba Lễ Nhớ Đức Maria Nữ Vương: Lòng khiêm nhường

Thái Hà (22.08.2023) – Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. […] Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Bấy giờ bà Maria thưa với sứ thần: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc 1,26-38)

Lễ Đức Maria Trinh Nữ vương được Giáo hội cử hành nhắc nhớ mỗi người chúng ta về Đức Maria, Đấng đang ngự bên Đức Vua của các thế hệ. Mẹ rạng ngời như một Nữ Hoàng và chuyển cầu như một Mẫu Thân (Hiến chế Tín lý về Giáo hội, số 6).

Với lời xin vâng, Mẹ Maria bày tỏ sự khiêm nhường của mình. Mẹ sẵn sàng tin tưởng vào chương trình Thiên Chúa đã dự liệu cho Mẹ và hoàn toàn vâng phục thánh ý của Người. Bằng sự vâng phục này, Mẹ đã phó thác chính bản thân cho Thiên Chúa. Mẹ thật sự hạnh phúc vì thân phận “nữ tỳ” thấp hèn của mình đã được Chúa đoái thương nhìn đến. Mẹ Maria thật diễm phúc, Mẹ là mẫu gương sáng ngời về sự khiêm nhường, về lòng tin, niềm trông cậy, và lòng mến Chúa thiết tha.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con luôn biết sống khiêm nhường như mẹ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…