Thứ Ba Lễ Nhớ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ: Gia đình Kitô hữu

Thái Hà (21.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12,46-50)

Từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, trước sự hiện diện của các tín hữu và khách hành hương, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng: “Chúa không tạo dựng chúng ta để trở thành những người lãnh đạo đơn độc, nhưng để cùng nhau bước đi”.

Tin Mừng hôm nay nói cho mỗi tín hữu biết rằng, những người tuân theo lời Đức Giêsu thì có mối tương quan sâu sắc với Người như huyết thống. Câu nói: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi” thực tế lặp lại những gì Đức Giêsu đã nói trong Mt 7,21 về các môn đệ đích thực. Gia đình mới của Đức Giêsu bao gồm các môn đệ của Người.

Đoạn văn này không hề làm suy yếu tầm quan trọng của Đức Maria. Mẹ là người đầu tiên tuân theo ý muốn của Chúa Cha và tin lời Người (x. Lc 1,38-45). Vì vậy, Mẹ không chỉ là mẹ đẻ của Đức Giêsu mà còn là thành viên ưu tú trong gia đình môn đệ của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở thành người thân của Ngài qua việc lắng nghe, tuân giữ và thi hành ý muốn của Chúa Cha. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…