Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Andrê Kim, Phaolo Chung Và Các Bạn Tử Đạo: Nghe Lời Chúa và thực hành

Thái Hà (20.09.2022) – Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. (Lc 8,19-21)

Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Người đã xuống thế làm người. Người nhập thể trong cung lòng Mẹ Maria bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Người đã trở nên người thật. Người cũng có một gia đình và bà con thân thuộc như bao người khác. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc mẹ và các anh chị em của Chúa Giêsu đến tìm Người, việc Mẹ và các anh em của Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông nên không thể đến gần. Khi có người nhắn với Chúa Giêsu là có mẹ và anh em đến tìm, Người đã trả lời: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Di nhiên khi nói điều đó, Chúa Giêsu không loại bỏ tư cách người mẹ huyết thống của Đức Maria hay loại bỏ gia đình trần thế máu mủ của Người. Nhưng khi nói điều này, Chúa Giêsu muốn mở rộng gia đình của Người khỏi tương quan huyết thống trần thế, hướng đến gia đình đức tin vào Thiên Chúa. Mẹ Maria đã cưu mang Ngôi Lời trong mình và trở thành Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta nghe lời Thiên Chúa và suy ngẫm trong lòng, chúng ta sẽ cưu mang Ngôi Lời trong lòng và trở thành người thuộc về Ngôi Lời. Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa, Người luôn nói và thực hành Lời của Thiên Chúa. Chúng ta nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, chúng ta cũng sẽ trở nên con cái của Thiên Chúa và là anh em của Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Người là Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến với chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức để Lời Chúa sinh hoa kết quả trong chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.