Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Anê: Gia đình đức tin

Thái Hà (21.01.2020) –  Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. (Mc 3,31-35)

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”

Một vì khách hỏi bác tài xế: “Các hành khách có thường đọc các sách đạo trên xe của bác không?” Bác tài nói: “Ồ, có người đọc, có người lấy đi luôn và tôi rất vui vì vừa có thể làm việc, vừa loan báo Tin Mừng”.

Khi đặt câu hỏi “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. Đức Giêsu không có ý phủ nhận gia đình, huyết tộc, Mẹ và anh em của Người. Đức Giêsu không định vị gia đình đích thực của Người trong tương giao huyết nhục, nhưng theo tiêu chuẩn khác. Gia đình mà Người muốn nói là gia đình đức tin, gia đình mà trong đó gồm những người biết vâng nghe lời Chúa và đem ra thực hành.

Thánh nữ Anê là mẫu gương tuân giữ Lời Chúa và hết lòng trung kiên giữ mình dành riêng cho Chúa. Ngài hoàn toàn tin tưởng và phó thác sinh mạng đời mình trong tay Thiên Chúa quan phòng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi lòng trí chúng con, để chúng con xứng đáng là một thành viên trong gia đình yêu thương của Chúa và loan Tin Mừng đến cho mọi người. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.