Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Anphong Maria Ligori: Ánh sáng cho đời

Thái Hà (01.08.2018) – Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. (Mt 5,13-19)

Ảnh minh họa (Google)

Vào đêm nọ, một người mù đến thăm bạn. Khi về, người bạn biếu một đèn lồng để soi đường đi. Anh ta nói :” Tôi không cần đèn. Đối với tôi, tối và sáng cũng như nhau”. Người bạn đáp :” Tôi biết anh không cần đèn, nhưng nếu anh không cầm một cái, người khác có thể đụng vào anh đó”.

Tin mừng hôm nay đề cập tới ánh sáng, một ánh sáng thực, có hiệu năng chiếu tỏa thế giới. Ánh sáng đó chính là Đức Giesu, và nhờ người, chúng ta cũng trở nên ánh sáng cho đời như người đã nói :” chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Đức Giesu đã đặt chúng ta làm ánh sáng cho thế gian, và chúng ta có trách nhiệm trở nên gương sáng cho mọi người bằng những việc lành trong cuộc sống, theo khả năng và bộn phận của mình.

Thánh Anphong đã từ bỏ nghề luật sư của mình để làm linh mục, rồi làm giám mục hầu trở nên cánh tay nối dài của Chúa cho trần gian qua việc giảng dạy không biết mệt mỏi, siêng năng giải tội và rất nhân từ với các hối nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho chúng con luôn ý thức mình là “ ánh sáng cho thế gian” để có thể trở nên gương sáng cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.