Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Anphongsô Maria Liguori: Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa

Thái Hà (01.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi như thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”. (Mt 13,36-43)

Cuộc sống xung quanh ta luôn có người xấu, người thiện, người ác. Chúng ta thường thích gần những người tốt và dễ dàng xa lánh những người xấu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tỏ cho các môn đệ thấy Thiên Chúa là Đấng nhân từ, giảu lòng thương xót đối với các tội nhận. Cỏ lùng ở đây chính là những người tội lỗi. Thiên Chúa không loại trừ hay trừng phạt những người tội lỗi, nhưng luôn chờ đợi và cho họ cơ hội để ăn năn sám hối trở về với Người. Qua đó, Đức Giêsu cũng mời gọi các môn đệ hãy có lòng nhân từ, kiên nhẫn như Thiên Chúa.

Thánh Anphongsô Maria Liguori là tấm gương sáng phản chiếu lòng nhân từ của Chúa. Khi giải tội, người luôn cố gắng giáo dục lương tâm. Mời gọi hối nhân cầu nguyện, khuyến khích họ ăn năn xám hối tội lỗi để quay trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con cũng có một tấm lòng nhân từ, đầy lòng thương xót của Ngài Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…