Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Anselmô: Sống theo ơn Chúa Thánh Thần

Thái Hà (21.04.2020) – “Mọi kẻ sinh bởi Thánh Linh cũng vậy” (Ga 3,7-15)

(ảnh internet)

Ngay từ đầu, trong công cuộc tạo dựng vạn vật và con người, Chúa Thánh thần đã xuất hiện và trao ban sự sống cho nhân loại (St 1-2). Theo dòng lịch sử cứu độ, chúng ta nhận ra sự tác động của Chúa Thánh Thần qua những biến cố, qua các Ngôn sứ và Thủ lãnh. Đến thời Tân Ước, chính Chúa Thánh Thần đã biến đổi các Tông đồ và làm cho các ông trở thành những sứ giả Tin Mừng đích thực của Chúa Kitô phục sinh.

Tuy mỗi người chúng ta lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua cá bí tích, đặc biệt là Bí tích Thêm Sức, nhưng chúng ta vẫn bị cám dỗ và yếu đuối như Thánh Phaolô viết trong thư gởi cho tín hữu Galát: “Những việc do xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm ô, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù… chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy”. (Gal 5,19-21)

“Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gal 5,22-23). “Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước”. (Gal 5,25)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Ngài đã chết và đã sống lại! Xin thổi Thần Khí sự sống mới vào tâm hồn chúng con. Amen.

Trích: Sống Lời Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.