Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Antôn: Ngày Sabát vì con người

Thái Hà (17.01.2023) – Đức Giêsu nói: “Ngày Sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabát”. (Mc 2,23-28)

Người trí dạy rằng: “Bạn hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, để xem lời nói và việc làm của bạn có phải là bác ái không, hay sẽ gây ra đau khổ cho người khác; có tăng thêm tình thương không, hay sẽ làm sứt mẻ tình yêu”.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc nhóm Pharisêu phản đối việc các môn đệ Đức Giêsu bứt lúa ăn vào ngày Sabát vì đây là điều không được phép như Luật dạy. Nhưng Đức Giêsu lại không quan niệm như thế. Người cho rằng ngày Sabát được lập ra vì con người chứ không phải con người vì ngày Sabát. Đối với Người, ngày Sabát nói riêng hay luật lệ nói chung, được thiết lập là để phục vụ con người, chứ đâu phải biến con người thành máy móc nô lệ cho Luật. Ngày Sabát không phải là ngày làm con người thêm vất vả, nhưng là ngày để giải thoát con người khỏi sự vất vả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để chúng con câu nệ vào lề luật hay bất cứ lý do gì mà lỗi bác ái với mọi người. Xin hãy dạy chúng con biết tuân theo Lời Chúa bằng tấm lòng yêu mến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, C
hấm nối chấm…