Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Barnaba Tông Đồ: Loan truyền nước Chúa

Thái Hà (11.06.2024) – Đức Giêsu nói: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. (Mt 10,6-13)

Ông Akhiô, người Ammon đã tin vào Thiên Chúa, chịu phép cắt bì, gia nhập Israel vì thấy những việc Thiên Chúa của Israel đã làm qua bà Giuđitha. (Gđt 14,10)

Đức Giêsu dặn dò trước khi các môn đệ đi rao giảng. Giữa một thế giới ra như nhạt nhẽo, buông mình theo thế gian, sống mòn, chết dần, Đức Giêsu đã chọn các môn đệ, làm cho họ nên sung mãng và tràn đầy Thần Khí để từ đây họ đem Chân lý cứu độ, Thần Khí sự sống trao ban cho đời.

noi gương thánh Barnaba Tông đồ, người môn đệ ý thức ân sủng mình được lãnh nhận, để từ đó biết trao ban. Đó là trách nhiệm, là bổn phận, đáp đền ân sủng. Nhưng đồng thời cũng là hoàn trọn bản chất ơn gọi đời mình, trọn vẹn ý nghĩa đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm nghiệm được ơn Chúa lớn lao, để biết trao ban cho đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…