Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Barnaba Tông Đồ: Trở nên môn đệ Chúa

Thái Hà (11.06.2019) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông đồ rằng: “Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần”. (MT 10,6-13)

Thánh Barnaba (ảnh Internet)

Khi Samuen đang ngủ thì có tiếng gọi: Samuen! Samuen! Cậu thưa ngay và chạy đến thầy Êli. Nhưng cả ba lần, không phải thầy Êli gọi. Sau khi được thầy hướng dẫn, Samuen thưa lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. Thiên Chúa đã trò chuyện cùng cậu. Cậu lớn lên và trở thành ngôn sứ vĩ đại nhờ biết đáp lại tiếng Chúa.

Bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ để các ông ở với người, chứng kiến việc Người làm, rồi được sai đi rao giảng Tin Mừng. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được gia nhập vào Giáo Hội, trở nên người môn đệ của Chúa. Vì thế, mỗi người phải có bổn phận nói về Chúa cho mọi người.

Thánh Barnaba là mẫu gương nhiệt thành trong đời sống tông đồ và hết lòng với tha nhân. Ước mong mỗi người đều học được nơi ngài những nhân đức cao cả đó, hầu trở nên chứng nhân của Chúa giữa cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm làm chứng cho Ngài trong từng giây phút của cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.