Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Basiliô Cả Và Thánh Grêgôriô Nazianzenô: Chứng nhân Tin Mừng

Thái Hà (02.01.2024) – Ông Gioan nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói”. (Ga 1,19-28)

Trong tâm tình kêu gọi người Kitô hữu chủ động rao truyền Tin Mừng, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 120, cho biết: “Mọi người đã được rửa tội, bất kể chức năng của họ trong Hội Thánh và trình độ giáo dục đức tin của họ, đều là một chủ thể tích cực của việc rao truyền Tin Mừng”.

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, ta được biết đến một chứng nhân Tin Mừng trọn hảo là Gioan Tiền Hô. Ông rao truyền Lời Chúa không chỉ bằng lời nói, việc làm, mà còn bằng cả một đời sống gương mẫu. Chính vì thế, “tiếng hô” của Gioan đã kêu gọi được rất nhiều người trở về với Chúa.

Mừng lễ hai thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, ta được mời gọi trở nên giống các ngài, là đôi bạn thân cùng nâng đỡ nhau nên thánh, cả về mặt tri thức lẫn đạo đức. Nhờ đó, hai vị đã trở thành nhưgnx ngọn “đuốc thiêng của Hội Thánh”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết chủ động và hăng say trong sứ vụ Ngôn sứ của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…