Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Cyrillô Và Thánh Mêthôđiô: Hiểu sai và hiểu đúng

Thái Hà (14.02.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!” (Mc 8,14-21)

Một trong những mục đích chính yếu trong giao tiếp, đó là làm sao cho người nghe hay người nhận thông tin hiểu được ý đồ của người phát thông tin. Dĩ nhiên, trong quá trình chuyển tải thông tin, người ta dễ dàng hiểu sai những gì mà mình nhận được.

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã cảnh tỉnh những môn đệ của Người rằng: “Anh em phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê”. Đây là lời thức tỉnh đầy yêu thương mà Đức Giêsu muốn các môn đệ phải ghi nhớ. Bởi men Pharisêu và men Hêrôđê là những thứ men gây ra sự xấu xa, tội lỗi. Chúng là những lời nói, những ý đồ đầy tăm tối, những thứ gây hại và lây lan cho nhiều người, khiến cho nhiều người hiểu sai lời nói và việc làm của Đức Giêsu. Do đó, người môn đệ của Đức Giêsu phải là người biết tỉnh táo trướ những gì mà họ nghe được, thấy được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn thông hiểu để con biết nhận ra mặc khải của Chúa trong đời sống đức tin của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…