Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Êlisabét Hungary: Tha thứ mang lại ơn hoán cải

Thái Hà (17.11.2020) – Ông Giakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “…và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. (Lc 19,1-10)

Một lần, cậu bé Brosio thấy cha thánh Don Bosco đang buồn sầu. Brosio cảm thấy hết sức tức giận và nói rằng sẽ tìm cách trả thù cho cha. Don Bosco dẫn Brosio đến nhà nguyện, để “cùng nhau trả thù” bằng cách cùng cầu nguyện cho bạn học sinh hỗn láo xúc phạm đến ngài. Sau đó, với sự kiên nhẫn, cha Don Bosco đã hoán cải được bạn học sinh hỗn láo kia.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy cách xử sự của Chúa Giêsu đối với những người tội lỗi được cụ thể hóa nơi nhân vật Giakêu: một sự khoan hồng độ lượng để người ta tìm đến với Chúa; sẵn sàng tha thứ và yêu thương họ, khi họ nhận ra lỗi lầm.

Muốn tha thứ, trước hết cần phải cầu nguyện. Không có cầu nguyện, người ta sẽ chỉ luôn cay đắng nhớ tới những xúc phạm hay việc bất công mà tha nhân đã gây ra cho mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ước gì chúng con luôn biết cầu nguyện và tha thứ cho những người làm chúng con buồn lòng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…