Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu: Vì Chúa

Thái Hà (13.09.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa”. (Lc 6,20-26) 

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Tôi không sợ phải lưu đày tù tội, nghèo túng và cái chết, mà chỉ sợ phạm tội”. Vì thế, suốt cả đời mình, thánh nhân đã sống thánh thiện theo lời Chúa dạy, dù phải chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng, vì danh Chúa, ngài bị chết trên đường lưu đầy.

Đức Giêsu chỉ ra viễn cảnh cho những người sống trung thành và làm chứng cho Thiên Chúa: Họ sẽ bị oán ghét, khai trừ, xỉ vả và xóa tên như một kẻ xấu xa. Dưới con mắt người đời, họ là những người thất bại. Nhưng cuối cùng, họ sẽ chiến thắng và được lãnh phần thưởng vinh phúc trên trời.

Thế giới vẫn còn nhiều sự dữ và nhiều người xấu. Do đó, người sống công chính có thể phải chịu nhiều thiệt thòi vì bị gièm pha, khai trừ…, nhưng những đau khổ mà họ phải chịu sẽ đem lại lợi ích lớn lao.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ để dám làm chứng cho Chúa giữa trần gian này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.