Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Gioan Thánh Giá: Nói và làm

Thái Hà (14.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: “Con không muốn đâu! ” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây! ” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? ” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.” (Mt 21,28-32)

Dụ ngôn này cho ta thấy một sự tương phản trong cách hành động của hai người con. Sự tương phản giữa “nói” và “làm”, giữa cái nói có trên môi miệng và nói không trong hành động. Qua đó, ta phần nào có thể nhận biết sự tương phản giữa “tin” và “không tin”. Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta nghe theo tiếng của Người, biến đổi, sẵn sàng thay đổi hay hoán cải đời sống của chúng ta theo mệnh lệnh của Chúa. Và điều quan trọng không phải những lần chúng ta từ chối, nói không với Chúa, mfa cái quan trọng là chúng ta từ chối, nói không với Chúa, mà cái quan trọng là chúng ta biết sám hối, nhìn lại những lời nói “không” của mình và biến nó trở thành lời nói “có. Nhờ đó, chúng ta mới được hưởng nếm hạnh phúc đích thực đó là chính Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn nói “không” với những gì là hư ảo, và xin cho con biết trả lời dứt khoát là “có” trên hành trình bước theo chúa và để làm chứng cho Chúa trong đời sống ngày hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.